Badania laboratoryjne

Nasza oferta w zakresie badań laboratoryjnych obejmuje ponad 1000 pozycji.

   Specjalnie dla Państwa utworzyliśmy pakiety badań laboratoryjnych najczęściej
zlecanych zwłaszcza przez kardiologów i internistów, oferując na nie bardzo atrakcyjne rabaty cenowe.

    Pakiet laboratoryjny podstawowy:
morfologia krwi pełna, lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy),
glukoza, elektrolity (sód, potas), kreatynina, alat
   
Cena pakietu laboratoryjnego podstawowego – 74 zł. (oszczędność 30 zł.)

    Pakiet laboratoryjny rozszerzony:
badania z pakietu podstawowego laboratoryjnego oraz:
badanie ogólne moczu, TSH (hormon oceniający funkcję tarczycy), kwas moczowy,
aspat, CRP (wskaźnik stanu zapalnego, pomaga w ocenie ryzyka chorób układu
sercowo-naczyniowego).

Cena pakietu laboratoryjnego rozszerzonego – 139 zł. (oszczędność 50 zł.)

Diagnostyka chorób tarczycy:

TSH,FT3,FT4 60 zł (oszczędzasz 27 zł)


Diagnostyka chorób wątroby: 

ALT,AST,ALP,BIL,GGTP 40 zł (oszczędzasz 20 zł)


   Istnieje również możliwość dołączenia do pakietu innych badań wymienionych w szczegółowym cenniku bez utraty korzyści wynikających z pakietu.

   Mogą Państwo również wykonać dowolne badania zgodnie z ofertą przedstawioną w cenniku.

 

Kompleksowa diagnostyka nietolerancji

pokarmowej zależnej od IgG4/IgG


immunodiagDIETA tabelka-1024x331

NIETOLERANCJA POKARMOWA ZWIĄZANA Z przeciwciałami klasy IgG4/IgG należy do najczęściej spotykanych reakcji NADWRAŻLIWOŚCI pokarmowej.
U ponad 50% cierpiących na nadwrażliwość pokarmową mechanizm chorobowy wiąże się z obecnością krążących kompleksów IgG4/IgG.

Niespecyficzność i różnorodność objawów klinicznych i mechanizmów nadwrażliwości pokarmowej w tym ALERGII IgE-ZALEŻNEJ, domeny ALERGOLOGII i NIETOLERANCJI POKARMOWEJ (w tym ZALEŻNEJ OD IgG4 lub IgG) powodują, że choroby te interesują specjalistów różnych dziedzin medycyny: gastrologów, lekarzy rodzinnych, pediatrów, internistów, dermatologów oraz dietetyków i specjalistów zajmujących się szeroko pojętym żywieniem. W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost świadomości pacjentów dotyczących zagadnienia  nietolerancji pokarmowej.

Podstawowe cechy charakterystyczne nietolerancji pokarmowej
związanej z przeciwciałami klas IgG4/IgG

 • Czynnik patogeniczny: kompleksy alergenów i specyficznych dla nich IgG (IgG4) o powinowactwie do różnych tkanek, powodujące przewlekłe stany zapalne
 • Objawy kliniczne: nieswoiste, dotyczące wszystkich tkanek i układów
 • Charakter objawów klinicznych: zależny od umiejscowienia kompleksów w organizmie
 • Nasilenie objawów klinicznych: zależne od stężenia swoistych IgG4/IgG, skolerowane z klasami RAST
 • Wystąpienie objawów: opóźnione – objawy po co najmniej 24, 48 godz. po spożyciu pokarmu
 • Diagnostyka laboratoryjna: trudna, wymagająca dokładnego wywiadu klinicznego, czasem prowokacji
 • Zachorowalność: wysoka, o częstości porównywalnej u dorosłych i u dzieci
 • Trwałość objawów: odwracalne lub ustępujące po eliminacji alergenu, rzadszej ekspozycji na alergen, przywróceniu prawidłowego  wchłaniania jelitowego
 • Zakres nietolerancji pokarmowej: możliwy dla licznych alergenów równocześnie
 • Współistnienie z innymi rodzajami nadwrażliwości pokarmowej: współistnienie z reakcjami alergii IgE zależnej, reakcjami nietolerancji enzymatycznej i farmakologicznej.

NADWRAŻLIWOŚĆ POKARMOWA – NIETOLERANCJA POKARMOWA
ZWIĄZANA Z IgG4/IgG

NIETOLERANCJA POKARMOWA zależna od IgG4/IgG jest formą nadwrażliwości pokarmowej o mechanizmie innym niż mechanizm klasycznej, natychmiastowej ALERGII POKARMOWEJ – typu I, w którym pośredniczą alergenowo-specyficzne przeciwciała IgE obecne w krążeniu i na powierzchni uczulonych komórek układu odpornościowego oraz określone rodzaje limfocytów T.

Mechanizm NIETOLERANCJI POKARMOWEJ zależnej od IgG4/IgG sprowadza się do nieswoistych, chronicznych, często uogólnionych stanów zapalnych, wywołanych osadzaniem się w tkankach krążących we krwi kompleksów przeciwciał IgG4 lub IgG związanych z nietypowymi produktami trawienia pokarmu, które znalazły się krążeniu.

Charakter objawów nietolerancji zależy od:

 • miejsca i czasu odkładania się kompleksów
 • stężenia specyficznej IgG4/IgG w krążeniu
 • indywidualnych cech układu odpornościowego chorego.

Rozwinięcie nietolerancji powodowane jest:

 • upośledzeniem mechanizmu wchłaniania jelitowego
 • lub mało zróżnicowaną dietą i w konsekwencji z nadmierną ekspozycją organizmu na pewne alergeny pokarmowe.

Do upośledzenia mechanizmu wchłaniania – osłabienie fizjologicznej bariery jelit – (zespół nieszczelnego jelita, LSG –  ang. leaky gut syndrome) może dojść w wyniku:ostrych chorób zakaźnych jelit: bakteryjnych lub wirusowych, zatruć pokarmowych o ostrym przebiegu,  długotrwałej antybiotykoterapii, chemioterapii lub radioterapii onkologicznej, interwencji chirurgicznych.

Nietolerancja pokarmowa zależna od IgG4/IgG powoduje objawy związane z:

 • układem pokarmowym
 • ośrodkowym układem nerwowym
 • układem moczowo-płciowym
 • układem kostno-stawowo-mięśniowym
 • sercowo-naczyniowym
 • krwiotwórczym
 • wzrokiem.

Objawy kliniczne nietolerancji pokarmowej zależnej od IgG4/IgG związane z przewodem pokarmowym to:
wzdęcia, mdłości, uczucie pełności, odbijanie, biegunki, zaparcia, zespół jelita drażliwego.

Objawy kliniczne nietolerancji pokarmowej zależnej od IgG4/IgG  pochodzenia narządowego to:
chroniczne zmęczenie, zmiany zachowania u dzieci, depresje u dorosłych, migrena, ból pleców, uogólnione bóle w układzie ruchu – bóle kości, mięśni i stawów; zmiany skórne: łuszczyca, trądzik.

Przykładowe konsekwencje długoterminowej nietolerancji  pokarmowej zależnej od IgG4/IgG:
przewlekłe niedożywienie, niedokrwistość z niedoboru żelaza, uszkodzenie wątroby, cukrzyca II typu, nadwaga.

Rola przeciwciał IgG i IgG4 w diagnostyce nietolerancji pokarmowych.
W IMMUNOdiagDIETA mierzone jest ilościowo stężenie IgG4 lub IgG specyficznych w stosunku do paneli 28, 44, 88 i 280 alergenów.
Z piśmiennictwa wynika, że objawy kliniczne nietolerancji stają się widoczne na ogół w klasie 3 skali  RAST i nasilają się w klasach wyższych.
Zależność stanu klinicznego od stężenia specyficznych IgG4/IgG nie jest tak ścisła jak w przypadku pokarmowej alergii IgE-zależnej.

Dlatego prawidłowa interpretacja wyniku IgG4/IgG musi uwzględnieniać:

 • objawy kliniczne i historię choroby, z uwzględnieniem  w wywiadzie współistnienia pokarmowej alergii IgE-zależnej
 • nawyki żywieniowe badanego (znajomości jego diety)
 • przesłanki dla ewentualnego upośledzenia bariery jelitowej mogącej stanowić przyczynę indukcji specyficznych przeciwciał IgG4/IgG.

W IMMUNOdiagDIETA ilościowy wynik oznaczenia IgG/IgG4: wyrażany jest w U/ml, przypisany do klas skali RAST i dodatkowo ilustrowany za pomocą różnej ilości kółek w kolorach sygnalizacji świetlnej.

Zależność pomiędzy nasileniem objawów klinicznych nietolerancji pokarmowej i stężeniem przeciwciał wykazuje pewne różnice w  przypadku IgG i IgG4. W przypadku obu przeciwciał zależność ta nie jest tak ścisła jak w pokarmowej alergii IgE-zależnej, dlatego do celów diagnostycznych nietolerancji wystarczają wyniki w skali RAST. Wyniki stricte ilościowe U/ml) przydatne są w monitorowaniu postępów terapii (ustalenie tzw. delta change, czyli wielkości spadku stężeń badanych IgG.
W eksperymencie klinicznym, którym objęto próbki krwi od 62 dawców badanych w kierunku 27 alergenów pokarmowych (uzyskano zbiór 1674 wyników) wykazano, że rozkład wyników specyficznej IgG4 jest łatwiejszy w interpretacji klinicznej niż IgG specyficznej dla tych samych alergenów. Tylko 14% wyników IgG4 plasowało się w klasach 1 – 3, obejmujących stężenia wiążące się ze słabymi objawami lub brakiem objawów klinicznych, podczas gdy dla IgG analogiczny odsetek wynosi 66%. Procent wyników IgG4 w klasie 0, wykluczającej uczulenie w ogóle, był w przypadku IgG4 czterokrotnie większy niż w przypadku IgG.
(Q, Dong S-Y, Wu L-X, Li H, Sun Z-J, et al. (2013) Variable Food-Specific IgG Antibody Levels in Healthy and Symptomatic Chinese Adults. PLoS ONE 8(1): e53612.).

immunodiagDIETA 2016 3-1024x712

immunodiagdieta_2016_4

Diagnostyka oferuje ponadto równoczesną możliwości przeprowadzenia wszechstronnej diagnostyki alergii pokarmowej (IgE zależnej) uwzględniającej panele alergenów, alergeny pojedyncze w postaci ekstraktów oraz komponenty alergenów – alergeny molekularne.

Jako badanie towarzyszące oznaczeniu alergenowo-specyficznych IgG4 lub IgG zalecane jest wykonanie oznaczenia IgE specyficznych dla panelu 21 najczęściej uczulających alergenów pokarmowych, dla wykluczenia współwystępowania nietolerancji pokarmowej i alergii IgE zależnej

 •   806 Panel pokarmowy, IgE 21 alergenów

Przeciwwskazaniem do wykonania badania specyficznych IgG/IgG4 jest:

 • Wiek poniżej 12 miesięcy

Przed wykonaniem badania zalecana jest konsultacja lekarska w przypadkach:

 • Zdiagnozowanych zaburzeń poziomu immunoglobulin
 • Immunosupresji: farmakologicznej, radiacyjnej (jatrogennej lub lecznicza) lub patologicznej (AIDS)
 • Chorób autoimmunizacyjnych

 

Tekst opublikowany za zgodą  autora  www.diag.pl

 

 

Szanowni Państwo.
Od 17.03 zostaną uruchomione telefoniczne dyżury lekarskie, podczas których będzie możliwość uzyskania porady lekarskiej oraz recepty. Szczegółowe informacje będą udzielane przez pracowników rejestracji telefonicznie .

czytaj dalej...