Dr ELŻBIETA PACHLEWSKA

Kardiolog, Internista

W CM Rehabilis zajmuje się kardiologiczną diagnostyką nieinwazyjną – elektrokardiografia, badania ECHO, próby wysiłkowe.

Przyjmuje w poniedziałki w godzinach od 14.00 – 17.00.

 

Dyplom ukończenia studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie otrzymała w roku 1981.

Kolejne egzaminy specjalizacyjne: egzamin I stopnia z chorób wewnętrznych w roku 1987, egzamin specjalizacyjny II stopnia z chorób wewnętrznych w roku 1991, a egzamin specjalizacyjny z kardiologii w roku 1995.

Po ukończeniu studiów przez 12 lat pracowała, do 1994 roku, w I Klinice Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W latach 1995 – 2000 pracowała w Poradni Kardiologicznej TVP SA oraz w Poradni Kardiologicznej Centrum Medycznego LIM.

W pracy zawodowej od ponad 20 lat zajmuje się diagnostyką nieinwazyjną – elektrokardiografia, badania ECHO, próby wysiłkowe, badania metodą Holtera, a także ambulatoryjną opieką pacjentów.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologii oraz Sekcji Echokardiografii.