Dr n. med. AGNIESZKA KAŹMIERCZAK

Hipertensjolog, internista

Pracuje w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie, w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii na oddziale szpitalnym zachowawczym i oddziale intensywnej opieki kardiologicznej. W CM Rehabilis oprócz porad kardiologicznych i leczenia nadciśnienia przeprowadza też próby wysiłkowe.

Przyjmuje we wtorki w godzinach 17.00 – 20.00.

 

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie z roku 2000. W 2007r. obroniła tam pracę doktorską z hypertensjologii i zrobiła specjalizację z chorób wewnętrznych. W 2002 roku ukończyła też studia podyplomowe na SGH "Zarządzanie w służbie zdrowia". W 2013r. uzyskała tytuł specjalisty hipertensjologa. Aktualnie w trakcie specjalizacji z kardiologii.

Po studiach pracowała w w Szpitalu MSWiA w Otwocku i jednocześnie w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii AM w Warszawie. Była tam lekarzem i jednocześnie prowadziła pracę naukową i uczyła studentów. Od 2007r. pracuje w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie, w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii na oddziale szpitalnym zachowawczym i oddziale intensywnej opieki kardiologicznej. Przeprowadza też próby wysiłkowe i opisuje badania holterowskie.

Brała udział w licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu nadciśnienia tętniczego, diabetologii, echokardiografii, elektrokardiografii a także patofizjologii nurkowania – ma certyfikat lekarza nurkowego. Publikowała liczne artykuły i doniesienia zjazdowe w prasie medycznej (Nadciśnienie Tętnicze, Klinika Nowa, Journal of Hypertension).

Zapraszamy

na konsultacje

Laryngologiczne

 

we wtorki od 16:00 do 20:00