Dr n. med. ANNA LIPIŃSKA

Internista, diabetolog

Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwerstytetu Medycznego oraz w Poradni Diabetologicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus na ul. Lindleya. W CM Rehabilis przyjmuje pacjentów chorych na cukrzycę oraz z kardiologicznymi powikłaniami cukrzycy.


Przyjmuje w piątki w godzinach 16.00 – 20.00.

 

Dr Anna Lipińska uzyskała tytuł lekarza medycyny w 1985 na Łódzkiej Akademii Medycznej.

Od 1987 pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwerstytetu Medycznego, od 2007 na stanowisku adiunkta. I stopień specjalizacji (specjalista chorób wewnętrznych) uzyskała w 1989 roku, II stopień w w 1995, a w 2007 roku specjalisty w zakresie diabetologii.

W r. 2007 obroniła pracę doktorską na temat "Ocena stężenia w surowicy krwi cząsteczek adhezyjnych: sE-selektyny, sICAM-1, sVCAM-1 u mężczyzn z cukrzycą typu 1."

Od 1999 pracuje również w Poradni Diabetologicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus na ul. Lindleya.

Autorka lub współautorka kilkudziesięciu prac naukowych dotyczących cukrzycy i miażdżycy.