Dr n. med. KATARZYNA BROCZEK

Geriatra

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym WUM, uczestniczy w badaniach gerontologicznych, a szczególnie w badaniach osób długowiecznych. Prowadzi szkolenia w zakresie opieki geriatrycznej i współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz seniorów.

Przyjmuje w czwartki w godzinach 17.00 – 20.00.

 

Dr n. med. Katarzyna Broczek ukończyła w 1993 roku studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny, WUM). Ma specjalizacje w dziedzinie chorób wewnętrznych, geriatrii oraz rehabilitacji medycznej.

Szanowni Państwo.
Od 17.03 zostaną uruchomione telefoniczne dyżury lekarskie, podczas których będzie możliwość uzyskania porady lekarskiej oraz recepty. Szczegółowe informacje będą udzielane przez pracowników rejestracji telefonicznie .

czytaj dalej...