Dr n. med. KATARZYNA BROCZEK

Geriatra

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym WUM, uczestniczy w badaniach gerontologicznych, a szczególnie w badaniach osób długowiecznych. Prowadzi szkolenia w zakresie opieki geriatrycznej i współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz seniorów.

Przyjmuje w czwartki w godzinach 17.00 – 20.00.

 

Dr n. med. Katarzyna Broczek ukończyła w 1993 roku studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny, WUM). Ma specjalizacje w dziedzinie chorób wewnętrznych, geriatrii oraz rehabilitacji medycznej.