Dr n. med. MAŁGORZATA TOMYN-DRABIK

Kardiolog dziecięcy

W CM Rehabilis zajmuje się kardiologią dziecięcą, wykonuje echo serca.

 

Przyjmuje w soboty w godzinach 9.00 – 13.00.

Jest absolwentką AM w Krakowie; doktorat pt. ”Diagnostyka kliniczna i echokardiograficzna guzów serca u dzieci” obroniła w 2001r., a specjalizację w zakresie kardiologii ukończyła w 2002 roku.

Od 1990 roku zajmuje się kardiologią dziecięcą, pracując w Pracowni Echokardiografii Centrum Zdrowia Dziecka. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w echokardiograficznym monitorowaniu interwencyjnego zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Posiada certyfikat z echokardiografii dziecięcej.

Odbyła staże zagraniczne w zakresie badań echokardiograficznych, zwłaszcza badania przezprzełykowego w Medizinische Hochschule Hannower i w Londynie.

Jest autorką i współautorką licznych doniesień w zakresie kardiologii dziecięcej, a zwłaszcza badań echokardiograficznych u dzieci, w kraju i za granicą, a także autorką rozdziału w podręczniku „Kardiologia dziecięca”.