Dr hab. n. med. PIOTR BIENIAS

Kardiolog

Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – w Szpitalu Klinicznym przy ul. Lindleya. W CM Rehabilis specjalizuje się w opisie badań holterowskich oraz przyjmuje pacjentów kardiologicznych.

Przyjmuje w czwartki w godzinach 15.45 – 19.30.

 

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.

Od początku pracy zawodowej zatrudniony w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya. Jest członkiem zespołu leczniczego w Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej, pracuje także w oddziale zachowawczym Kliniki, konsultuje pacjentów przed zabiegami chirurgicznymi oraz konsultuje pacjentów w Poradni Kardiologicznej.

Biegała znajomość i wieloletnie doświadczenie w zakresie elektrokardiologii nieinwazyjnej (ocena elektrokardiograficznych zapisów holterowskich, wykonywanie testów wysiłkowych). Posiada akredytację Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie analizy badań holterowskich.

Autor kilkunastu prac z zakresu kardiologii.

Członek European Society of Cardiology, Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Szanowni Państwo.
Od 17.03 zostaną uruchomione telefoniczne dyżury lekarskie, podczas których będzie możliwość uzyskania porady lekarskiej oraz recepty. Szczegółowe informacje będą udzielane przez pracowników rejestracji telefonicznie .

czytaj dalej...