Dr hab. n. med. PIOTR BIENIAS

Kardiolog

Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – w Szpitalu Klinicznym przy ul. Lindleya. W CM Rehabilis specjalizuje się w opisie badań holterowskich oraz przyjmuje pacjentów kardiologicznych.

Przyjmuje w czwartki w godzinach 15.45 – 19.30.

 

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.

Od początku pracy zawodowej zatrudniony w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya. Jest członkiem zespołu leczniczego w Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej, pracuje także w oddziale zachowawczym Kliniki, konsultuje pacjentów przed zabiegami chirurgicznymi oraz konsultuje pacjentów w Poradni Kardiologicznej.

Biegała znajomość i wieloletnie doświadczenie w zakresie elektrokardiologii nieinwazyjnej (ocena elektrokardiograficznych zapisów holterowskich, wykonywanie testów wysiłkowych). Posiada akredytację Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie analizy badań holterowskich.

Autor kilkunastu prac z zakresu kardiologii.

Członek European Society of Cardiology, Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.