Rejestracja: 22 463 46 70-71

Nowoczesna kardiologia

Centrum Medyczne Rehabilis specjalizuje się w nowoczesnej KARDIOLOGII, czyli w diagnostyce i leczeniu chorób serca i układu krążenia.

Wczesne prawidłowe rozpoznanie, właściwe leczenie i odpowiednia rehabilitacja mogą w większości wypadków powstrzymać rozwój choroby i przywrócić sprawność fizyczną. W CM Rehabilis ogromną wagę przywiązujemy do odpowiedniej diagnostyki. Na pierwszą konsultację kardiologiczną przeznaczamy 40 minut. Chcemy, żeby lekarz miał czas na spokojne i dokładne zbadanie i porozmawianie z każdym pacjentem.

Dysponujemy pełnym zapleczem diagnostycznym w zakresie kardiologii. Doświadczeni kardiolodzy wykonują u nas badanie echo serca oraz próby wysiłkowe.

Jakie dolegliwości powinny nas skłonić do pilnej wizyty u kardiologa?
Przede wszystkim, należy podkreślić, że szereg chorób serca oraz układu krążenia, w tym chorób bezpośrednio zagrażających życiu, przebiega w początkowej fazie zupełnie bezobjawowo. Rozwijające się podstępnie nadciśnienie nie daje żadnych subiektywnych, odczuwanych przez pacjenta dolegliwości. Postępujące zwężenie tętnic wieńcowych w normalnych sytuacjach życiowych jest bezobjawowe. Ale zaniedbane, ujawniają się nagle, już w postaci ciężkich powikłań, zawału, lub nagłego zgonu sercowego. Stąd tak ważna jest wczesna diagnostyka, profesjonalne leczenie i profilaktyka. Do kardiologa powinni się udać ludzie jeszcze pozornie zdrowi. Co więcej, nawet regularne uprawianie sportu i ćwiczeń fizycznych powinno być poprzedzone diagnostyką kardiologiczną, aby zapobiec ujawnieniu się podczas wysiłku ukrytych wad serca czy schorzeń w normalnych warunkach nie dających dolegliwości. W razie wystąpienia dolegliwości typu: bóle w klatce piersiowej, duszności, łatwe męczenie się, podwyższony poziom odczuwanego stresu, wizyta u kardiologa jest nie tylko konieczna, ale pilna. Centrum Medyczne Rehabilis skupia zespół kardiologów o wieloletnim doświadczeniu, rozległej wiedzy oraz codziennej praktyce w największych warszawskich szpitalach i centrach kardiologii. Centrum Medyczne Rehabilis oferuje porady kardiologiczne, diagnostykę w pełnym zakresie oraz leczenie chorób i dolegliwości sercowych oraz układu krążenia.

Wraz ze specjalnościami typu hypertensjologia, angiologia, chirurgia naczyniowa, diabetologia, endokrynologia, radiologia stanowimy zintegrowany, interdyscyplinarny zespół zaangażowany w zapewnienie wysokiej jakości klinicznej oraz staranną opiekę nad pacjentem.

Główne jednostki chorobowe stanowiące obszar zainteresowań kardiologii:

Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków jest najczęstszą postacią złożonych zaburzeń rytmu serca.

Objawia się uczuciem nagle występującej, szybkiej i nieregularnej pracy serca. Niekiedy przebiega podstępnie - bez charakterystycznego uczucia kołatania serca a jedynie pod postacią gorszej tolerancji wysiłku fizycznego lub osłabienia.

Migotanie przedsionków niesie za sobą trzy istotne konsekwencje:
1. Pierwszą z nich jest gorsza efektywność pracy serca spowodowana zbyt szybką jego pracą oraz utratą koordynacji pomiędzy praca przedsionków a komór serca. W skrajnym przypadku długotrwałe nieleczone migotanie przedsionków może prowadzić do znacznego uszkodzenia serca określanego mianem kardiomiopatii tachyarytmicznej.

2. Drugim i najcięższym powikłaniem jest udar niedokrwienny mózgu (niesłusznie powszechnie nazywany wylewem). Migotanie przedsionków powoduje średnio 5-krotny wzrost ryzyka udaru w stosunku do zdrowej populacji. Udary u chorych z migotaniem przedsionków są spowodowane powstaniem skrzeplin w przedsionku a następnie zatkaniem naczyń mózgowych. Są one zwykle rozległe i nierzadko prowadzą do trwałego inwalidztwa lub nawet zgonu.

3. Trzecim problemem związanym z migotaniem przedsionków jest stres psychiczny związany z odczuwaniem pojawiającego się niespodziewanie szybkiego kołatania serca. Dotyczy on szczególnie często osób, u których arytmia ta pojawia się na przemian z obecnością prawidłowego rytmu serca, w tak zwanej postaci napadowej migotania przedsionków.

Głównymi celami leczenia migotania przedsionków są prewencja udaru mózgu, zapobieganie uszkodzeniu serca w przebiegu arytmii oraz zapobieganie kolejnym epizodom migotania.

Aby zmniejszyć ryzyko udaru mózgu stosuje się leki zmniejszające naturalną zdolność krwi do krzepnięcia. Nazywane są one lekami przeciwzakrzepowymi.

Poprawę wydolności fizycznej uzyskuje się podając leki zwalniające czynność serca w przebiegu migotania.

Z kolei leki antyarytmiczne mają zapobiegać przyszłym epizodom arytmii.

Pojawienie się migotania przedsionków, ze względu na możliwość istotnych powikłań, jest pilnym wskazaniem do uzyskania pomocy kardiologicznej.

Choroba wieńcowa

Charakterystycznymi objawami choroby wieńcowej są bóle w klatce piersiowej, odczuwane jako gniecenie, rozpieranie czy pieczenie za mostkiem. Bóle te mogą promieniować do barków, gardła i szyi. Występuje także drętwienie rąk, duszności, kołatanie serca, czasami nudności i zawroty głowy.

Choroba wieńcowa spowodowana jest przez zwężenie, czasami zamknięcie światła tętnic wieńcowych, prowadzące do niedostatecznego ukrwienia, a tym samym niedotlenienia serca. Niedokrwienie serca może mieć charakter stały lub napadowy pojawiający się zwłaszcza w momentach silnego zapotrzebowania serca na tlen, na przykład podczas wysiłku fizycznego. Jako grupę podwyższonego ryzyka zachorowania na chorobę wieńcową określa się osoby palące tytoń, osoby z nadciśnieniem czy cukrzycą. Wpływ na powstanie choroby ma także stres.

Leczenie choroby wieńcowej to w początkowym etapie leczenie farmakologiczne. Jeżeli leczenie zachowawcze nie jest skuteczne stosuje się leczenie inwazyjne: angioplastykę lub chirurgiczną operację pomostowania (by-passy) tętnic poprzez wszczepianie protez naczyniowych lub fragmentów naczyń krwionośnych, omijających zwężone miejsce w tętnicy wieńcowej.

Zawał serca

Objawy: duszność wraz z głębokim i tępym bólem w okolicy sercowej. Ból promieniuje w kierunku szyi, szczęki, pleców, ramion. Pacjent czuje lęk. U około 20 procent pacjentów zawał serca może być bezobjawowy lub objawiać się w sposób niecharakterystyczny, bezbólowy, np. może objawiać się omdleniem, wymiotami.

Przyczyną wystąpienia zawału serca jest nieodpowiednie zaopatrzenie mięśnia sercowego w krew. Inaczej ujmując mięśniowi sercowemu brakuje tlenu, który przez krew jest dostarczany. Bezpośrednią przyczyną niedotlenienia mięśnia sercowego jest miażdżyca tętnic lub inne zawężenie tętnic. Niedobór tlenu w mięśniu sercowym powoduje, że tkanka mięśnia obumiera. Stąd mówi się o rozległym zawale (duża część mięśnia sercowego obumarła) lub o małym zawale (tylko niewielki fragment mięśnia sercowego obumiera).

Zapobieganie zawałowi serca i chorobie wieńcowej:
Należy zaprzestać palenia tytoniu, unikać nadwagi i stresującej pracy. Jeśli cierpimy na nadciśnienie tętnicze powinniśmy zacząć je skutecznie leczyć. Powinniśmy dbać o kondycję fizyczną poprzez regularne stosowanie ruchu. U osób z pierwszymi objawami czy dolegliwościami konieczna jest wstępna diagnostyka kardiologiczna, a następnie regularna kontrola.

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie samo w sobie nie powoduje dolegliwości odczuwanych przez pacjenta. Dolegliwości takie jak złe samopoczucie, ból głowy czy kołatanie serca występują już w zaawansowanych przypadkach. Choroba rozwija się podstępnie, a nie leczona prowadzi do ciężkich powikłań. Ciśnienie krwi powinno być badane przy każdej wizycie lekarskiej.

Do czynników zwiększających zagrożenie nadciśnieniem należą: nadwaga, długotrwały stres, używki, niewłaściwa dieta.

Nie leczone nadciśnienie może prowadzić do poważnych następstw. Do najgroźniejszych należą udar mózgu, choroby serca i nerek.
Zapobieganie polega przede wszystkim na obniżeniu ciśnienia. Jeśli mamy nadwagę powinniśmy się jej pozbyć. Umiarkowane nadciśnienie możemy niwelować odpowiednim trybem życia poprzez dbanie o odpowiednią ilość snu, uprawianie sportów, unikanie stresu. Konieczna jest wczesna diagnostyka.

Leczenie nadciśnienia polega na przyjmowaniu leków regulujących ciśnienie. Dobranie odpowiednich dawek oraz leku nie jest łatwe, a same leki obniżające nadciśnienie zazwyczaj obarczone są wieloma skutkami ubocznymi. Dlatego leczenie farmakologiczne powinno stosować się pod opieką kardiologa.