Prof. dr hab. n. med. PIOTR PRUSZCZYK - Kardiolog, hypertensjolog, angiolog

Kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Konsultant województwa mazowieckiego w zakresie angiologii. Członek grupy ekspertów sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Przyjmuje w środy w godzinach 16.00 – 19.00.

Prof. dr hab. n. med. JERZY KOREWICKI - Kardiolog

 W Centrum Medycznym Rehabilis udziela konsultacji pacjentom z chorobami układu krążenia, m.in. niewydolnością serca ( łącznie ze wstępną kwalifikacją do przeszczepienia serca), chorobą niedokrwienną serca, nabytymi wadami serca (łącznie ze wstępną kwalifikacją do leczenia zabiegowego wady), nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca.

Przyjmuje w czwartki w godzinach 13.00 – 16.00.

 

Prof.dr hab.n.med. WIESŁAW JAKUBOWSKI -

    Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, a obecnie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przez wszystkie lata swojej bogatej kariery zawodowej związany z polską ultrasonografią.
    Profesor znany jest również z wielkiego doświadczenia jako praktyk wykonujący badania usg licznych narządów i biopsji cienkoigłowych.
    Zakres wykonywanych usług w cenniku.


Przyjmuje we wtorki w godzinach 17.30 – 19.00.

Prof. dr hab. n. med. WALDEMAR SZELENBERGER - Psychiatra

Emerytowany wieloletni Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W Centrum Medycznym Rehabilis prowadzi konsultacje w zakresie psychiatrii, prowadzi leczenie zaburzeń lękowych, nerwic i depresji. Szczególnym obszarem zainteresowań jest leczenie zaburzeń snu.

Przyjmuje w czwartki w godzinach 15.00 – 16.00.

 

Prof. dr hab. n. med. BOGDAN HAJDUK - Pulmonolog

Profesor nadzw. Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. W Centrum Medycznym Rehabilis konsultuje pacjentów z chorobami układu oddechowego, w tym z chorobami płuc, szczególnie przewlekłymi oraz chorobami płuc powikłanymi dolegliwościami kardiologicznymi.

Przyjmuje w czwartki od godziny 15.00 .

Dr hab. n. med. AGNIESZKA KUCH-WOCIAL - Kardiolog, Hypertensjolog

Jest adiunktem w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha. W Centrum Medycznym Rehabilis prowadzi konsultacje kardiologiczne i hipertensjologiczne (diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego), wykonuje również badania echo serca.

Przyjmuje w piątki w godzinach 15.30 – 19.00.

 

Dr JOANNA BARCZYŃSKA - Kardiolog, internista,Medycyna Żywienia

W CM Rehabilis specjalizuje się w wykonywaniu badań echokardiograficznych. Ma duże doświadczenie w leczeniu chorób serca u kobiet ciężarnych.

Przyjmuje we wtorki w godzinach 9.00 – 14.00.

 

Dr n. med. PIOTR BIENIAS - Kardiolog, internista

Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – w Szpitalu Klinicznym przy ul. Lindleya. W CM Rehabilis specjalizuje się w opisie badań holterowskich oraz przyjmuje pacjentów kardiologicznych.

Przyjmuje w czwartki w godzinach 15.45 – 19.30.

 

Dr n med. ANNA BUDAJ-FIDECKA - Internista

Specjalistka chorób wewnętrznych. Obecnie w trakcie specjalizacji z kardiologii, którą odbywa w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM w Szpitalu przy ulicy Banacha.
Wieloletni pracownik Poradni Kardiologicznej oraz Poradni Nadciśnienia Tętniczego powyższego szpitala. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała realizując badania z zakresu tematyki zatorowości płucnej.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), sekcji echokardiografii PTK. W latach 2015-2017 pełniła funkcję sekretarza sekcji PTK „Klub 30” zrzeszającej młodych lekarzy publikujących badania naukowe z dziedziny kardiologii. W latach 2017-2019 pełni funkcję członka zarządu „Klubu 30”.

Przyjmuje w poniedziałki od 16.00 - 20.00.

 

 

Dr n. med. ANNA BŁAŻUCKA - Neurolog

Jest Ordynatorem Kliniki Neurologii oraz pełni obowiązki Kierownika Kliniki Neurologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. W Centrum Medycznym Rehabilis przyjmuje pacjentów w zakresie schorzeń oraz dolegliwości neurologicznych.

Przyjmuje w soboty od 10:00 do 13:00

 

 

Dr n. med. KATARZYNA BROCZEK - Geriatra

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym WUM, uczestniczy w badaniach gerontologicznych, a szczególnie w badaniach osób długowiecznych. Prowadzi szkolenia w zakresie opieki geriatrycznej i współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz seniorów.

Przyjmuje w czwartki w godzinach 17.00 – 20.00.

 

Dr n. med. MONIKA CZYSTOWSKA - Pulmonolog

Dr n. med. Monika Czystowska, specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych.
Asystent w II Klinice Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.
W Centrum Medycznym Rehabilis prowadzi konsultacje chorych na choroby płuc, w kręgu zainteresowań są szczególnie choroby obturacyjne oraz choroby śródmiąższowe. Zajmuje się również interpretacją wyników badań spirometrycznych.


Przyjmuje w środy 09:00 - 12:00.

 

Dr n.med. EWA DROZD - Endokrynolog

Specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

Przyjmuje w poniedziałki w godzinach 16.00 – 19.00 .

lek. AGNIESZKA GRELOCH - Specjalista położnictwa i ginekologii

Specjalista ginekologii i położnictwa w trakcie specjalizacji z endokrynologi i ginekologii
Starszy asystent w II Klinice CMKP Ginekologii i Położnictwa w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

Przyjmuje w czwartki w godzinach 15.00-17.00.

 

Dr n. med. ZOFIA KONARSKA - Pediatra, neonatolog

Pracuje w szpitalu przy ul. Działdowskiej w Klinice Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W CM Rehabilis diagnozuje i leczy dzieci.

Przyjmuje w poniedziałki w godzinach 16.00 – 20.00 , środy 16.00 - 18.00.

 

Dr WOJCIECH KŁOS - laryngolog

.

Przyjmuje we wtorki od 16.00 - 19.00.

 

Dr AGNIESZKA LECH - Kardiolog, internista

Pracuje w Instytucie Kardiologii w Aninie. W CM Rehabilis przyjmuje pacjentów kardiologicznych, specjalizuje się w badaniach echokardiograficznych.

Przyjmuje w poniedziałki , czwartki w godzinach 16.00 – 20.00.

 

Dr n. med. JERZY LESZCZYŃSKI - Chirurg naczyniowy

Zatrudniony w Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej. W CM Rehabilis przyjmuje pacjentów z problemami w zakresie naczyń krwionośnych (tętnic i żył).

Przyjmuje w środy w godzinach 15.30 - 17.00.

 

Dr n. med. ANNA LIPIŃSKA - Internista, diabetolog

Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwerstytetu Medycznego oraz w Poradni Diabetologicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus na ul. Lindleya. W CM Rehabilis przyjmuje pacjentów chorych na cukrzycę oraz z kardiologicznymi powikłaniami cukrzycy.


Przyjmuje w piątki w godzinach 16.00 – 20.00.

 

Dr ELŻBIETA PACHLEWSKA - Kardiolog, Internista

W CM Rehabilis zajmuje się kardiologiczną diagnostyką nieinwazyjną – elektrokardiografia, badania ECHO, próby wysiłkowe.

Przyjmuje w poniedziałki w godzinach od 14.00 – 17.00.

 

Dr n.med. JAKUB PIETRZAK - Gastrolog

Dr n. med. Jakub Pietrzak - gastroenterolog
Przyjmuje pacjentów z problemami dotyczącymi chorób przewodu pokarmowego

Przyjmuje w poniedziałki  8.00 – 11.00.

dr inż. BEATA PIŁKA - Dietetyk

W Centrum Medycznym Rehabilis  zajmuje się poradnictwem żywieniowym oraz dietoprofilaktyką schorzeń cywilizacyjnych i dietoterapią chorób, czyli problemów w leczeniu których żywienie odgrywa kluczową rolę, między innymi z niedowagą, nadwagą , otyłością, cukrzycą typu 2, zaburzeniami lipidowymi, żywieniem w celiakii, w chorobach przewodu pokarmowego: żołądka, wątroby, trzustki, jelit, w chorobach nerek, po resekcjach.

Układa diety :
- w cukrzycy
- niewydolność nerek
- w celiaki
- w niedoczynności tarczycy
- przy wysokim Cholesterolu

 

Przyjmuje w piątki w godzinach 15.00 – 19.00.

 

 

Dr n. med. ANNA PIOTROWSKA-ŚWIRSZCZ - Endokrynolog, internista

W CM Rehabilis przyjmuje pacjentów z problemami w zakresie endokrynologii.

Przyjmuje w środy w godzinach 17.00 – 20.00.

 

Dr n.med JAROSŁAW POŻOGA - kardiolog, internista

 

Przyjmuje w piątki w godzinach 17.00 – 20.00.

 

Dr JOANNA REZLER - Kardiolog, internista

Pracuje w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim w Poradni Kardiologicznej i Pracowni Echokardiografii. W CM Rehabilis specjalizuje się w badaniach echokardiograficznych.

Przyjmuje w czwartki w godzinach 9.45 - 13.00.

 

Dr n. med. TOMASZ RYWIK - Kardiolog, internista

Adiunkt Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii Instytutu Kardiologii w Aninie. W CM Rehabilis przyjmuje pacjentów kardiologicznych oraz prowadzi ultrasonograficzną diagnostykę chorób naczyń tętniczych.


Przyjmuje w środy w godzinach 15.30 – 19.30.

 

lek. med. AGNIESZKA SANECKA - Kardiolog, internista

Lek. med. Agnieszka Sanecka - kardiolog, internista
W CM Rehabilis wykonuje konsultacje kardiologiczne i internistyczne oraz zajmuje się diagnostyką nieinwazyjną: badania EKG, Holter-EKG, Holter-RR, testy wysiłkowe, badania echokardiograficzne.

Przyjmuje w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 8.00-13.00.

Dr n. med. AGNIESZKA SKIERCZYŃSKA - Kardiolog, internista

Jest ekspertem w leczeniu osób dorosłych z chorobami serca.
Doświadczenie medyczne zdobyła podczas kilkunastoletniej pracy w Klinice Kardiologii Szpitala Bielańskiego oraz na stażach zagranicznych (Francja, Hiszpania, Grecja).
Z uwagi na swoje zainteresowania, wiedzę z zakresu kardiologii pogłębiła na studiach doktoranckich w Zakładzie Fizjologii CMKP w Warszawie uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.


Przyjmuje we wtorki w godzinach 08.00 – 14.00


Lek. ARTUR SKOWYRA - Ginekolog położnik

Młodszy Asystent w Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, w trakcie specjalizacji z zakresie położnictwa i ginekologii. Pracuje w poradni ginekologiczno-położniczej wyżej wymienionego szpitala.  Zajmuje się prowadzeniem ciąży, diagnostyką i leczeniem zaburzeń ginekologicznych oraz diagnostyką ultrasonograficzną. Prowadzi wykłady na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy oraz zajęcia teoretyczne w szkole rodzenia. Posiada certyfikat USG Fetal Medicine Foundation.

Przyjmuje w poniedziałki 15:00- 20:00.

 

Dr KINGA POSPIECH - Ginekolog

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2 w Warszawie, gdzie realizuje specjalizację z położnictwa i ginekologii i zdobywa doświadczenie w zakresie patologii ciąży, opieki okołoporodowej oraz ginekologii operacyjnej. Pracuje w poradni ciąży wymienionego szpitala. Zajmuje się prowadzeniem ciąży, diagnostyką i leczeniem zaburzeń ginekologicznych, wykonuje badania USG.  Uczestniczy czynnie w wielu kursach i szkoleniach..


Przyjmuje w czwartki w godzinach 16.00 – 20.00


Dr n. med. MARCIN SZULC - Kardiolog, internista

Adiunkt Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W CM Rehabilis przyjmuje pacjentów kardiologicznych, wykonuje echo serca.

Przyjmuje we wtorki w godzinach 16.00 – 20.00.

 

Dr n. med. ELŻBIETA SZYMANIAK - Kardiolog dziecięcy, pediatra

Wieloletni pracownik w Klinice Kardiologii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka. W CM Rehabilis zajmuje się kardiologią dziecięcą.

 

Przyjmuje we wtorki w godzinach 16.00 – 20.00 , piątki 10.00 - 14.00.

 

Dr BEATA SZYLUK - Neurolog

Ukończyła studia podyplomowe w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie geriatrii i opieki długoterminowej.

Pracuje w Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w przyklinicznej Poradni Chorób Mięśni.

 

Przyjmuje w środy w godzinach 16.00 – 19.00.

Dr n. med. MAŁGORZATA TOMYN-DRABIK - Kardiolog dziecięcy

Pracuje w Pracowni Echokardiografii Centrum Zdrowia Dziecka. W CM Rehabilis zajmuje się kardiologią dziecięcą, wykonuje echo serca.

 

Przyjmuje w soboty w godzinach 9.00 – 13.00.

Dr ANNA WIĄCZEK - Proktolog

W Centrum Medycznym Rehabilis Pani Doktor udziela porad w zakresie proktologii, wykonuje diagnostykę, wdraża leczenie zachowawcze, a w razie konieczności umawia i kieruje na zabieg z zakresu chirurgii proktologicznej.

 Terminy do uzgodnienia telefonicznego

 

dr n. med EWA WIESIK-SZEWCZYK - Reumatolog , immunolog kliniczny

 

Aktualnie adiunkt Klinicznego Oddziału Immunologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego, w przeszłości wieloletni pracownik Kliniki i Polikliniki Chorób Tkanki Łącznej Instytutu Reuamtologii, zajmuje sie leczeniem pacjentów z przewlekłymi chorobami układu ruchu i chorobami układowymi tkanki łącznej.

Przyjmuje w środy  16:00 - 19:00.

 

 

lek. med. MAŁGORZATA ZAŁAWA - DĄBROWSKA - Alergolog

Małgorzata Zaława-Dąbrowska, lekarz z trzydziestoletnim stażem,
absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1985r.).

Przyjmuje w czwartki w godzinach 16.00 – 20.00.

Dr HANNA ŻERDZIŃSKA - Radiolog, badania usg

W CM Rehabilis zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną.

 

Przyjmuje w poniedziałki w godzinach 09.00 – 13.00.