Prof. dr hab. n. med. PIOTR PRUSZCZYK - Kardiolog, hypertensjolog, angiolog

Kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Konsultant województwa mazowieckiego w zakresie angiologii. Członek grupy ekspertów sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Przyjmuje w środy w godzinach 16.00 – 19.00.

Prof.dr hab.n.med. WIESŁAW JAKUBOWSKI -

    Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, a obecnie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przez wszystkie lata swojej bogatej kariery zawodowej związany z polską ultrasonografią.
    Profesor znany jest również z wielkiego doświadczenia jako praktyk wykonujący badania usg licznych narządów i biopsji cienkoigłowych.
    Zakres wykonywanych usług w cenniku.


Przyjmuje we wtorki w godzinach 17.30 – 19.00.

Prof. dr hab. n. med. WALDEMAR SZELENBERGER - Psychiatra

Emerytowany wieloletni Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W Centrum Medycznym Rehabilis prowadzi konsultacje w zakresie psychiatrii, prowadzi leczenie zaburzeń lękowych, nerwic i depresji. Szczególnym obszarem zainteresowań jest leczenie zaburzeń snu.

Przyjmuje w czwartki w godzinach 15.00 – 16.00.

 

Prof. dr hab. n. med. BOGDAN HAJDUK - Pulmonolog

Profesor nadzw. Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. W Centrum Medycznym Rehabilis konsultuje pacjentów z chorobami układu oddechowego, w tym z chorobami płuc, szczególnie przewlekłymi oraz chorobami płuc powikłanymi dolegliwościami kardiologicznymi.

Przyjmuje w czwartki od godziny 15.00 .

Dr hab. n. med. AGNIESZKA KUCH-WOCIAL - Kardiolog, Hypertensjolog

Jest adiunktem w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha. W Centrum Medycznym Rehabilis prowadzi konsultacje kardiologiczne i hipertensjologiczne (diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego), wykonuje również badania echo serca.

Przyjmuje w piątki w godzinach 15.30 – 19.00.

 

Dr n. med. Anna Bochowicz - Kardiolog,Internista

Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologi .

Przyjmuje w poniedziałki  od 15.00 - 18.30 oraz czwartki w godzinach 08.30 – 15.30


 

Dr JOANNA BARCZYŃSKA - Kardiolog, internista,Medycyna Żywienia

W CM Rehabilis specjalizuje się w wykonywaniu badań echokardiograficznych. Ma duże doświadczenie w leczeniu chorób serca u kobiet ciężarnych.

Przyjmuje we wtorki w godzinach 9.00 – 14.00.

 

Dr hab. n. med. PIOTR BIENIAS - Kardiolog

Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – w Szpitalu Klinicznym przy ul. Lindleya. W CM Rehabilis specjalizuje się w opisie badań holterowskich oraz przyjmuje pacjentów kardiologicznych.

Przyjmuje w czwartki w godzinach 15.45 – 19.30.

 

Dr n med. ANNA BUDAJ-FIDECKA - Internista,Kardiolog

Specjalistka chorób wewnętrznych. Obecnie w trakcie specjalizacji z kardiologii, którą odbywa w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM w Szpitalu przy ulicy Banacha.
Wieloletni pracownik Poradni Kardiologicznej oraz Poradni Nadciśnienia Tętniczego powyższego szpitala. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała realizując badania z zakresu tematyki zatorowości płucnej.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), sekcji echokardiografii PTK. W latach 2015-2017 pełniła funkcję sekretarza sekcji PTK „Klub 30” zrzeszającej młodych lekarzy publikujących badania naukowe z dziedziny kardiologii. W latach 2017-2019 pełni funkcję członka zarządu „Klubu 30”.

Przyjmuje w poniedziałki od 16.00 - 20.00.

 

 

Dr n. med. ANNA BŁAŻUCKA - Neurolog

Jest Ordynatorem Kliniki Neurologii oraz pełni obowiązki Kierownika Kliniki Neurologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. W Centrum Medycznym Rehabilis przyjmuje pacjentów w zakresie schorzeń oraz dolegliwości neurologicznych.

Przyjmuje w soboty od 10:00 do 13:00

 

 

Dr n. med. KATARZYNA BROCZEK - Geriatra

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym WUM, uczestniczy w badaniach gerontologicznych, a szczególnie w badaniach osób długowiecznych. Prowadzi szkolenia w zakresie opieki geriatrycznej i współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz seniorów.

Przyjmuje w czwartki w godzinach 17.00 – 20.00.

 

Dr n. med. MONIKA CZYSTOWSKA - Pulmonolog

Dr n. med. Monika Czystowska, specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych.
Asystent w II Klinice Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.
W Centrum Medycznym Rehabilis prowadzi konsultacje chorych na choroby płuc, w kręgu zainteresowań są szczególnie choroby obturacyjne oraz choroby śródmiąższowe. Zajmuje się również interpretacją wyników badań spirometrycznych.


Przyjmuje w środy 09:00 - 12:00.

 

Dr n.med. EWA DROZD - Endokrynolog

Specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

Przyjmuje w poniedziałki w godzinach 16.00 – 19.00 .

Dr n.med. MARCIN GEREMEK - Chirurg naczyniowy

Dr n. med.Marcin Geremek - chirurg naczyniowy.

Przyjmuje w czwartki 16:00 - 18:00.

Dr n. med. ZOFIA KONARSKA - Pediatra, neonatolog

Pracuje w szpitalu przy ul. Działdowskiej w Klinice Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W CM Rehabilis diagnozuje i leczy dzieci.

Przyjmuje w poniedziałki w godzinach 16.00 – 20.00 , środy 16.00 - 18.00.

 

Dr n. med. AGNIESZKA LECH - Kardiolog, internista

Pracuje w Instytucie Kardiologii w Aninie. W CM Rehabilis przyjmuje pacjentów kardiologicznych, specjalizuje się w badaniach echokardiograficznych.

Przyjmuje w poniedziałki , czwartki w godzinach 16.00 – 20.00.

 

Dr n. med. JERZY LESZCZYŃSKI - Chirurg naczyniowy

Zatrudniony w Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej. W CM Rehabilis przyjmuje pacjentów z problemami w zakresie naczyń krwionośnych (tętnic i żył).

Przyjmuje w środy w godzinach 15.30 - 17.00.

 

Dr n.med. JAKUB PIETRZAK - Gastrolog

Dr n. med. Jakub Pietrzak - gastroenterolog
Przyjmuje pacjentów z problemami dotyczącymi chorób przewodu pokarmowego

Przyjmuje w poniedziałki  8.00 – 11.00.

Dr n. med. ANNA PIOTROWSKA-ŚWIRSZCZ - Endokrynolog

W CM Rehabilis przyjmuje pacjentów z problemami w zakresie endokrynologii.

Przyjmuje w środy w godzinach 17.00 – 20.00.

 

Dr n.med JAROSŁAW POŻOGA - kardiolog

 

Przyjmuje w piątki w godzinach 17.00 – 20.00.

 

Dr JOANNA REZLER - Kardiolog

Pracuje w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim w Poradni Kardiologicznej i Pracowni Echokardiografii. W CM Rehabilis specjalizuje się w badaniach echokardiograficznych.

Przyjmuje w czwartki w godzinach 9.45 - 13.00.

 

Dr hab. n. med. TOMASZ RYWIK - Kardiolog

Adiunkt Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii Instytutu Kardiologii w Aninie. W CM Rehabilis przyjmuje pacjentów kardiologicznych oraz prowadzi ultrasonograficzną diagnostykę chorób naczyń tętniczych.


Przyjmuje w środy w godzinach 15.30 – 19.30.

 

Dr n. med. AGNIESZKA SANECKA - Kardiolog

Lek. med. Agnieszka Sanecka - kardiolog
W CM Rehabilis wykonuje konsultacje kardiologiczne oraz zajmuje się diagnostyką nieinwazyjną: badania EKG, Holter-EKG, Holter-RR, testy wysiłkowe, badania echokardiograficzne.

Przyjmuje w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 8.00-13.00.

Lek. ARTUR SKOWYRA - Ginekolog położnik

Młodszy Asystent w Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, w trakcie specjalizacji z zakresie położnictwa i ginekologii. Pracuje w poradni ginekologiczno-położniczej wyżej wymienionego szpitala.  Zajmuje się prowadzeniem ciąży, diagnostyką i leczeniem zaburzeń ginekologicznych oraz diagnostyką ultrasonograficzną. Prowadzi wykłady na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy oraz zajęcia teoretyczne w szkole rodzenia. Posiada certyfikat USG Fetal Medicine Foundation.

Przyjmuje w wtorki 15:30 - 20:00.

 

Dr KINGA POSPIECH - Ginekolog

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2 w Warszawie, gdzie realizuje specjalizację z położnictwa i ginekologii i zdobywa doświadczenie w zakresie patologii ciąży, opieki okołoporodowej oraz ginekologii operacyjnej. Pracuje w poradni ciąży wymienionego szpitala. Zajmuje się prowadzeniem ciąży, diagnostyką i leczeniem zaburzeń ginekologicznych, wykonuje badania USG.  Uczestniczy czynnie w wielu kursach i szkoleniach..


Przyjmuje w czwartki w godzinach 16.00 – 20.00


JULIA URBAN - Ginekolog

 

Przyjmuje w piątki w godzinach 16.00 – 20.00

 

 

OLGA REDKO - Ginekolog

 

Przyjmuje w poniedziałki w godzinach 16.00 – 20.00

 

 

Dr n. med. MARCIN SZULC - Kardiolog

Adiunkt Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W CM Rehabilis przyjmuje pacjentów kardiologicznych, wykonuje echo serca.

Przyjmuje we wtorki w godzinach 16.00 – 20.00.

 

Dr n. med. ELŻBIETA SZYMANIAK - Kardiolog dziecięcy, pediatra

Wieloletni pracownik w Klinice Kardiologii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka. W CM Rehabilis zajmuje się kardiologią dziecięcą.

 

Przyjmuje we wtorki w godzinach 16.00 – 20.00 , piątki 10.00 - 14.00.

 

Dr BEATA SZYLUK - Neurolog

Ukończyła studia podyplomowe w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie geriatrii i opieki długoterminowej.

Pracuje w Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w przyklinicznej Poradni Chorób Mięśni.

 

Przyjmuje w środy w godzinach 16.00 – 19.00.

Dr n. med. MAŁGORZATA TOMYN-DRABIK - Kardiolog dziecięcy

W CM Rehabilis zajmuje się kardiologią dziecięcą, wykonuje echo serca.

 

Przyjmuje w soboty w godzinach 9.00 – 13.00.

Dr n. med EWA WIESIK-SZEWCZYK - Reumatolog , immunolog kliniczny

 

Aktualnie adiunkt Klinicznego Oddziału Immunologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego, w przeszłości wieloletni pracownik Kliniki i Polikliniki Chorób Tkanki Łącznej Instytutu Reuamtologii, zajmuje sie leczeniem pacjentów z przewlekłymi chorobami układu ruchu i chorobami układowymi tkanki łącznej.

Przyjmuje w środy  16:00 - 19:00.

 

 

lek. med. MAŁGORZATA ZAŁAWA - DĄBROWSKA - Alergolog

Małgorzata Zaława-Dąbrowska, lekarz z trzydziestoletnim stażem,
absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1985r.).

Przyjmuje w czwartki w godzinach 16.00 – 20.00.

Dr HANNA ŻERDZIŃSKA - Radiolog, badania usg

W CM Rehabilis zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną.

 

Przyjmuje w poniedziałki w godzinach 09.00 – 13.00.

 

Mgr inż. KATARZYNA JANKOWIAK - Dietetyk

Dietetyk, specjalista żywienia człowieka, absolwentka SGGW na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz Podyplomowych Studiów: Poradnictwa Żywieniowo - Dietetycznego (SGGW) i Żywienia i Wspomagania Dietetycznego w sporcie (AWF).

Przyjmuje w środy w godzinach 17.00 – 19.00


 

lek.med. KRZYSZTOF DRABIK - Neurochirurg dziecięcy

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Praca w Klinice Neurochirurgii AM Wrocław (dorośli) a od 1989 w Klinice Neurochirurgii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Zajmuję się operacyjnym leczeniem wodogłowia, wad wrodzonych układu nerwowego, wad naczyniowych układu nerwowego (w tym embolizacjami malformacji Galena), leczeniem endoskopowym torbieli mózgu, operacjami guzów mózgu i rdzenia, zmian pourazowych głowy, implantacją stymulatorów nerwu błędnego w leczeniu padaczki lekoopornej, operacjami resekcyjnymi mózgu w leczeniu padaczki lekoopornej.

 

Przyjmuje w soboty w godzinach 09.00 – 13.00

 

 

ARKADIUSZ PAPROCKI - Laryngolog

 

Przyjmuje w czwartki w godzinach 16.00 – 20.00

 

 

KATARZYNA MICHEL ROWICKA - Kardiolog

Wykonuje doppler tętnic szyjnych i kręgowych , doppler żył i tętnic kończyn dolnych

Przyjmuje w piątki w godzinach 8.30 – 12.00