Dr hab. n. med. AGNIESZKA KUCH-WOCIAL

Kardiolog, Hypertensjolog

Jest adiunktem w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha. W Centrum Medycznym Rehabilis prowadzi konsultacje kardiologiczne i hipertensjologiczne (diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego), wykonuje również badania echo serca.

Przyjmuje w piątki w godzinach 15.30 – 19.00.

 

Pracę doktorską na temat " Stężenie przedsionkowego peptydu natriuretycznego we krwi a wskaźniki echokardiograficzne funkcji lewej komory w nadciśnieniu tętniczym pierwotnym" obroniła w 1995r, a pracę habilitacyjną "Wpływ katecholamin i neuropeptydu Y na przebudowę i przerost lewej komory na podstawie modelu operowanego guza chromochłonnego" w 2012r.

Szanowni Państwo.
Od 17.03 zostaną uruchomione telefoniczne dyżury lekarskie, podczas których będzie możliwość uzyskania porady lekarskiej oraz recepty. Szczegółowe informacje będą udzielane przez pracowników rejestracji telefonicznie .

czytaj dalej...