Prof.dr hab.n.med. WIESŁAW JAKUBOWSKI

    Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, a obecnie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przez wszystkie lata swojej bogatej kariery zawodowej związany z polską ultrasonografią.
    Profesor znany jest również z wielkiego doświadczenia jako praktyk wykonujący badania usg licznych narządów i biopsji cienkoigłowych.
    Zakres wykonywanych usług w cenniku.


Przyjmuje we wtorki w godzinach 17.30 – 19.00.

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie – dyplom lekarza medycyny w 1972 roku.
Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, a obecnie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Członek i założyciel Sekcji Ultradźwiękowej Polskiego Towarzystwa Radiologicznego i wieloletni jej przewodniczący. Członek i założyciel Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i jego przewodniczący przez cztery czteroletnie kadencje. Założyciel kwartalnika ULTRASONOGRAFIA organu naukowego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Redaktor naczelny Kwartalnika Ultrasonografia (oficjalny organ naukowy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego) do 2010r. Obecnie członek kolegium Redakcyjnego. Organizator systematycznych szkoleń z zakresu ultrasonografii w ramach kursów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Organizator i dyrektor Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii. Pomysłodawca i redaktor naczelny Serii Wydawniczej imienia Profesora Zbigniewa Kaliny Praktyczna Ultrasonografia. Organizator i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego European Congress of Ultrasound Society in Medicine and Biology (EFSUMB) w Warszawie.

Szanowni Państwo.
Od 17.03 zostaną uruchomione telefoniczne dyżury lekarskie, podczas których będzie możliwość uzyskania porady lekarskiej oraz recepty. Szczegółowe informacje będą udzielane przez pracowników rejestracji telefonicznie .

czytaj dalej...