lek. med. AGNIESZKA SANECKA

Kardiolog

Lek. med. Agnieszka Sanecka - kardiolog, internista
W CM Rehabilis wykonuje konsultacje kardiologiczne i internistyczne oraz zajmuje się diagnostyką nieinwazyjną: badania EKG, Holter-EKG, Holter-RR, testy wysiłkowe, badania echokardiograficzne.

Przyjmuje w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 8.00-13.00.

Lekarz kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych.
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (2000r.).
Po studiach pracowała w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, następnie w Instytucie Kardiologii w Aninie w Klinice Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Pracowni Elektrokardiologii, Poradni Przyklinicznej, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej. Posiada doświadczenie w diagnostyce nieinwazyjnej: badaniach EKG, badaniach holterowskich EKG i ABPM, wykonywaniu prób wysiłkowych i ergospirometrycznych, badaniach echokardiograficznych serca oraz w prowadzeniu rehabilitacji kardiologicznej i treningu fizycznego po operacjach kardiochirurgicznych, zabiegach angioplastyki wieńcowej, zawałach serca oraz w niewydolności serca.
Należy do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, European Society of Cardiology.
Szczególnie interesuje się elektrokardiografią, zaburzeniami rytmu serca i medycyną sportową.