lek. med. BOŻENA REJMAN MAJEWSKA

Dermatolog

Specjalista dermatolog i wenerolog

Przyjmuje w wtorki  w godzinach 16.00 – 20.00.

 

IMMUNOdiagDieta

- kompleksowa diagnostyka
nietolerancji pokarmowej

Zapraszamy!