Dr BEATA SZYLUK

Neurolog

Ukończyła studia podyplomowe w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie geriatrii i opieki długoterminowej.

Pracuje w Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w przyklinicznej Poradni Chorób Mięśni.

 

Przyjmuje w środy w godzinach 16.00 – 19.00.

W CM Rehabilis przyjmuje pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego, szczególnie chorych z chorobami naczyniowymi, po udarach mózgu oraz z chorobami mięśni.