Dr n. med. MONIKA CZYSTOWSKA

Pulmonolog

Dr n. med. Monika Czystowska, specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych.
Asystent w II Klinice Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.
W Centrum Medycznym Rehabilis prowadzi konsultacje chorych na choroby płuc, w kręgu zainteresowań są szczególnie choroby obturacyjne oraz choroby śródmiąższowe. Zajmuje się również interpretacją wyników badań spirometrycznych.


Przyjmuje w środy 09:00 - 12:00.

 

Absolwentka Warszawskiego Uniwesytetu Medycznego. Od początku kariery związana z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc.W 2011 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych W 2011 roku obroniła tytuł doktora nauk medycznych pracą pt. "Ocena związku polimorfizmu genów dla TNF-alfa i TGF-beta u chorych na sarkoidozę z kliniczną postacią choroby".

W 2014 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób płuc.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz autorem i współautorem pracy z dziedziny pulmonologii.

Szanowni Państwo.
Od 17.03 zostaną uruchomione telefoniczne dyżury lekarskie, podczas których będzie możliwość uzyskania porady lekarskiej oraz recepty. Szczegółowe informacje będą udzielane przez pracowników rejestracji telefonicznie .

czytaj dalej...