Dr n. med. ADAM DZIEWIĘCKI

specjalista chirurgii onkologicznej

specjalista chirurgii onkologicznej - były wieloletni asystent w Klinice Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii Instytutu w Warszawie, a następnie 12 letnia praktyka chirurgiczna w skandynawii. Specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego, piersi i skóry.
 

.

 

 

.

Internista

dostępny codziennie

Zapraszamy

od 8:00 do 20:00