Dr n. med. ADAM DZIEWIĘCKI

specjalista chirurgii onkologicznej

specjalista chirurgii onkologicznej - były wieloletni asystent w Klinice Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii Instytutu w Warszawie, a następnie 12 letnia praktyka chirurgiczna w skandynawii. Specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego, piersi i skóry.
 

.

 

 

.

IMMUNOdiagDieta

- kompleksowa diagnostyka
nietolerancji pokarmowej

Zapraszamy!