Dr n. med. AGNIESZKA SKIERCZYŃSKA

Kardiolog

Jest ekspertem w leczeniu osób dorosłych z chorobami serca.
Doświadczenie medyczne zdobyła podczas kilkunastoletniej pracy w Klinice Kardiologii Szpitala Bielańskiego oraz na stażach zagranicznych (Francja, Hiszpania, Grecja).
Z uwagi na swoje zainteresowania, wiedzę z zakresu kardiologii pogłębiła na studiach doktoranckich w Zakładzie Fizjologii CMKP w Warszawie uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.


Przyjmuje we wtorki w godzinach 08.00 – 14.00


Wiedzę zdobytą podczas pracy zawodowej przekazuje młodym lekarzom oraz pielęgniarkom pracując jako wykładowca.
Członek European Society of Cardiology oraz uczestniczka międzynarodowych konferencji naukowych.
W CK Rehabilis wykonuje konsultacje kardiologiczne opiekując się pacjentami po zawale serca, z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, kardiomiopatiami oraz diagnozuje chorych z bólem w klatce piersiowej. Za niezwykle istotne w procesie leczenia uważa indywidualne podejście do pacjenta.