Prof. dr hab. n. med. JERZY KOREWICKI

Kardiolog

 W Centrum Medycznym Rehabilis udziela konsultacji pacjentom z chorobami układu krążenia, m.in. niewydolnością serca ( łącznie ze wstępną kwalifikacją do przeszczepienia serca), chorobą niedokrwienną serca, nabytymi wadami serca (łącznie ze wstępną kwalifikacją do leczenia zabiegowego wady), nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca.

Przyjmuje w czwartki w godzinach 13.00 – 16.00.

 

Dyplom lekarza otrzymał w Akademii Medycznej w Warszawie w roku 1968. W Klinice Kardiologii Akademii Medycznej ukończył specjalizację z chorób wewnętrznych i kardiologii. Pracował tamże do 1986r., początkowo, jako adiunkt, a następnie, jako zastępca kierownika kliniki.

Pracował w Instytucie Kardiologii w Aninie, gdzie mi. in. pełnił funkcję kierownika II Kliniki Wad Serca, Kliniki Niewydolności Serca, Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii oraz zastępcy dyrektora do spraw nauki i kierownika Instytutu.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1973r. a w 1984r doktora habilitowanego. W 1994r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Jest autorem lub współautorem ponad 300 prac naukowych po polsku i w językach obcych, publikowanych m.in. w Circulation, New England Journal of Medicine, Lancet.