Prof. dr hab. n. med. PIOTR PRUSZCZYK

Kardiolog, hypertensjolog, angiolog

Kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Konsultant województwa mazowieckiego w zakresie angiologii. Członek grupy ekspertów sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Przyjmuje w środy w godzinach 16.00 – 19.00.

Specjalista w zakresie: chorób wewnętrznych (1996), kardiologii (2001), angiologii (2003), hipertensjologii (2006). Fellow of European Society of Cardiology (2004), Clinical Hypertension Specialist – tytuł nadany przez European Society of Hypertension (2001). Stypendysta Fundacji Fogarty’ego, Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA (1992).

Zainteresowania kliniczne: echokardiografia, diagnostyka nieinwazyjna układu sercowo naczyniowego, diagnostyka i leczenie chorych z zatorowością płucną, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu, zakrzepicą żylną.

Współautor ponad 200 prac opublikowanych w recenzowanych pismach m.in. Circulation; Eur Heart J; Chest; Heart; Am. J. Cardiol. Laureat nagród naukowych m. in. Premiera RP i Ministra Zdrowia.