CENTRUM MEDYCZNE REHABILIS

1p1040315


Szanowni Państwo,


Informujemy, że Centrum Medyczne Rehabilis przestało działać.


Jeśli chcielibyście Państwo odebrać swoją dokumentację medyczną to prosimy o kontakt na adres mailowy: kontakt@rehabilis.eu


W mailu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia. Dokumentacja medyczna zostanie przygotowana w ciągu 5 dni roboczych. O możliwości osobistego odbioru zostaniecie Państwo powiadomieni drogą mailową.


W przypadku braku możliwości osobistego odebrania dokumentacji medycznej bardzo prosimy o przygotowanie upoważnienia według poniższego wzoru:Warszawa dnia…….


 


UPOWAŻNIENIE


Ja (imię i nazwisko) PESEL ….. upoważniam do odbioru mojej dokumentacji medycznej z Centrum Medycznego Rehabilis w Warszawie, ul. Gwiaździsta 5 Pana/Panią (imię i nazwisko) legitymującego/legitymującą się dowodem osobistym seria….nr….


Data i podpis